Hero Image

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

มาเลเซีย มาเลเซีย

เข้าชม 1,290ครั้ง

Join us at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

หลักสูตรศิลปะและหัตถกรรม: สันทนาการ /รวมสาขาสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในมาเลเซีย มีความโดดเด่นอย่างสูงทั้งในด้านงานวิจัยและการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย มากกว่า 110 สาขาวิชา, 9 คณะวิชา, 3 ศูนย์วิจัย และอีก 3 สถาบัน สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วยสาขามนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนรู้ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

ศูนย์วิจัยและการพัฒนา (The Research, Development and Commercialisation) ของมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 32 สถาบัน ด้วยความร่วมมือที่มั่นคง และวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนี้เอง ก่อให้เกิดโครงการ UTAR Undergraduate Research Scheme (URS) ซึ่งทำให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ในโครงงานวิจัยต่างๆได้อย่างทั่วถึง

ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับทางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 370 แห่งทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้เองทำให้อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ภายใน 6 เดือน มีตัวเลขสูงถึง 95%-97%

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นบ้านของนักศึกษามากกว่า 22,000 คนจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษามีโอกาสในการเปิดรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากทั้งสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต Kampar ใน Perak เป็นวิทยาเขตที่มีความโดดเด่นในด้านทัศนียภาพรอบๆวิทยาเขต ซึ่งประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาและทะเลสาบ ให้ความรู้สึกที่เงียบสงบ วิทยาเขต Sungai Long ใน Selangor มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย และอยู่ห่างจากเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) แค่เพียงเล็กน้อย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 600 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของมาเลเซีย มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยทีมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี โดยถูกจัดให้อยู่ในระดับห้าดาว ตามการสำรวจของ Setara 2017 Rating System for Malaysian Higher Education

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

RM19,410

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

RM28,080

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

RM12,900

หอในมหาวิทยาลัย

RM4,500

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

มีเหตุผลดีๆมากมายที่ควรเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR):

  • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 600 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ประจำปี 2020
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ของตนเองให้เหมาะสมกับสายอาชีพในอนาคต
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะด้านสังคมควบคู่ไปกับการเปิดรับวัฒนธรรมจากทั่วโลก
  • หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการสอนโดยคณาจารย์ในระดับ top-class ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่ทันสมัยและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
  • นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต รวมไปถึงยังมีโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านการฝึกงาน การทัศนศึกษา และการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆจากภาคอุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย การแนะแนวการศึกษา การจัดหางาน การติดตามผลการเรียน บริการรับส่งพัสดุ การดูแลสุขภาพ และเครือข่ายศิษย์เก่า
วิทยาเขต

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีด้วยกัน 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขต Kampar ตั้งอยู่ใน Perak และวิทยาเขต Sungai Long ใน Klang Valley ทั้งสองวิทยาเขตประกอบไปด้วยคณะวิชา สถาบันวิจัย และศูนย์การเรียนรู้ ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เพียง 2 ชั่วโมง วิทยาเขต Kampar ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาและทะเลสาบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภายในเมือง แห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เกต คอยให้บริการแก่นักศึกษาอย่างครบครัน ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์และห้องสมุด ก็ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) วิทยาเขต Sungai Long ตั้งอยู่ใน Bandar Sungai Long ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นวิทยาเขตที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตถูกจัดสรรให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นหมู่คณะ ซึ่งนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และโต้ตอบกันได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึง ธนาคาร ที่พัก ศูนย์สุขภาพ แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงต่างๆในกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ได้อย่างสะดวกสบาย

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันแห่งนี้มีมากกว่า 2,000 สาขา ซึ่งถูกถ่ายทอดด้วยการสอนคุณภาพชั้นนำ หลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีคณาจารย์ระดับมืออาชีพมากกว่า 130 ท่านจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพก้าวทันมาตรฐานระดับนานาชาติ เนื้อหาวิชาที่มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย สาขาปัญญาประดิษฐ์ virtual reality big data และ e-commerce

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมากกว่า 100 คน และที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมอีกกว่า 130 คน เข้าร่วมในการประเมิน แสวงหาหนทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในสาขาอาชีพที่ตนสนใจ ผ่านการทำงานวิจัยและการฝึกงาน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านงานวิจัยและเนื้อหาวิชาที่มีความสอดคล้องกับสายอาชีพนั้นๆ

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 370 แห่งทั่วโลกครอบคลุมกว่า 25 สาขา ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดรับมุมมองที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการศึกษาต่อยังต่างประเทศ การทัศนศึกษา การประชุม และโครงงานวิจัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง และห้องคอมพิวเตอร์ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 3,000 เครื่อง และซอฟแวร์ที่ทันสมัย นักศึกษาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมทั้งสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดอีกสองแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ e-book และวารสารออนไลน์มากกว่า 295,000 เล่ม ห้องสมุดแห่งนี้ยังให้การสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในวิทยาเขต ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้จากศูนย์กีฬาในการเล่นกีฬาตามความสนใจของตน อาทิเช่น แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล และสควอช นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ โรงยิม สตูดิโอสำหรับการเต้น และอุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัย นักศึกษาสามารถเข้าถึงที่พักได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยระยะทางเพียง 300 เมตร ถึง 1.5 กิโลเมตร

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุกๆด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสมัครเข้าศึกษาไปจนถึงสำเร็จการศึกษา เพื่อทำให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาได้อย่างดีที่สุด

รูปแบบในการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งตั้งแต่สนามบิน รวมไปถึงทำหน้าที่ในการจัดหาที่พัก และช่วยนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น ผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการเข้าสังคม และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมได้มากกว่า 78 ชมรม ทั้งชมรมด้านวิชาการ และอื่นๆ โดยแต่ละชมรมประกอบไปด้วย ชมรมกีฬา ดนตรี การละคร ภาพยนตร์ โยคะ คาราเต้โด เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถ และความสนใจของนักศึกษาได้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย อาทิเช่น การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การระวังภัยจากเหตุร้ายและเหตุฉุกเฉิน การบริหารจัดการกับความเครียด และอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ปัญหาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ภายใน 6 เดือน มีตัวเลขสูงถึง 95%-97% เป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการจ้างงานให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มากไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำต่างๆ การฝึกงาน และการทำงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า 330 สถาบันทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาทักษะของตนเองให้ตอบโจทย์กับตำแหน่งงานที่ตนสนใจ

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านทางศูนย์ Unovate Centre ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาและเพิ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และการจัดสรรแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นกัน อาทิเช่น การฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ และ Talk Series สำหรับการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 61,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำต่างๆ มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งงานที่ตนเองสนใจ และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางและผู้ประสานงานในการจัดหางานให้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกอบรม และงาน job fair ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับตำแหน่งงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2021
ที่มา: QS

801st

Times Higher Education World University Ranking 2021
ที่มา: THE

501st

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

5.0ปริญญาตรี

5.0ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

42ปริญญาตรี

42ปริญญาโทและเอก

Profile image1
close