International Travel College of New Zealand

นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์

เข้าชม573ครั้ง

ศึกษาที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินิวซีแลนด์ (ITC) ที่ได้รับรางวัลมากมาย เพื่อเปิดสู่โลกของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • ได้รับรางวัล New Zealand Tourism Award มากมาย
  • หลักสูตรของ ITC สร้างทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรม
  • ลงพื้นที่พร้อมสำรวจวัฒนธรรมในพื้นที่น่าดึงดูด
  • บัณฑิตจาก ITC เป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มนายจ้าง
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลสถาบัน

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินิวซีแลนด์ (International Travel College of New Zealand-ITC) เป็นสถาบันชั้นนำในหลักสูตรด้านการบิน, สายการบิน, การโรงแรม, การเดินทาง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกและในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน 1 ใน 8 ของประชากรในประเทศนิวซีแลนด์ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นับแต่การก่อตั้งในปีพ.ศ. 2539 ITC ได้สร้างชื่อเสียงจากหลักสูตรที่มีคุณภาพ, การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมและสร้างทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้พร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานจริง

จากผู้ชนะรางวัล New Zealand Tourism Award หลายครั้ง รวมถึงรางวัลสถาบันโดดเด่นยอดเยี่ยม สถาบัน ITC เป็นผู้นำในการศึกษาด้านการท่องเที่ยว

สถาบัน ITC จดทะเบียนและได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ในระดับ Category 1, องค์กร International Air Transport Association (IATA/UFTAA), CODECO และ Ready to Check In โดยทุกหลักสูตรของสถาบัน ITC ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ รวมไปถึงการรับรองสำหรับวีซ่านักศึกษาจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์

สถาบัน ITC มุ่งมั่นที่จะสร้างนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,มีความมั่นใจ, ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมโดยสมบูรณ์ ทีมคณาจารย์แห่งสถาบัน ITC ได้รับเลือกจากประสบการณ์อันกว้างขวางในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และนานาชาติ คณาจารย์เหล่านี้พร้อมส่งต่อทักษะเชิงลึกและกว้างมาสู่ชั้นเรียน รวมไปถึงความรู้ทางอุตสาหกรรมที่เข้มข้น ทำให้คณาจารย์เหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับนักศึกษา

ในหลักสูตรวุฒิบัตรระดับ 4 และอนุปริญญาระดับ 5 ของสถาบัน ITC นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมจริง (โดยสถาบัน ITC เป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้) นักศึกษาสามารถทำงานรายชั่วโมงไปพร้อมกับการศึกษา (สามารถทำงานประจำได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา) ซึ่งเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากนี้หลักสูตรระดับอนุปริญญาของสถาบัน ITC สามารถนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับสถาบันการศึกษามากมายในประเทศนิวซีแลนด์ เช่นเดียวกับการเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 ปีในด้านการท่องเที่ยวนานาชาติและการจัดการท่องเที่ยวระดับ 5 เท่านั้นที่จะสามารถยื่นขอรับวีซ่าการทำงาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานเต็มเวลาในประเทศนิวซีแลนด์ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

วิทยาลัย ITC มีวิทยาเขตในพื้นที่เซ็นทรัลออกแลนด์, เซาท์ออกแลนด์, วานกาไร และ ไครสต์เชิรช์

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

ทางเลือกด้านการเรียน

วิธีการสมัคร

สถานที่ตั้ง

ชีวิตนักศึกษา

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาตรี

5.5

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาตรี

46

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ International Travel College of New Zealand

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 19 คนในมหาวิทยาลัยนี้

3.17% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

NZ$15,000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Go to Study in New Zealand

NZ$11,700

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

NZ$14,910

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

NZ$15000

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ International Travel College of New Zealand

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ International Travel College of New Zealand

1
ท่องเที่ยวและการบริการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
เข้าชม 77 ครั้ง ดู 5 หลักสูตร