The University of Auckland Certificate in Foundation Studies (part of ACG Education)

นิวซีแลนด์

เข้าชม487ครั้ง

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรปูพื้นศึกษามหาวิทยาลัย Auckland จะได้รับประกันสิทธิ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Auckland

  • ได้รับการรับรองวิทยาฐานะโดย Universities New Zealand
  • เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี
  • มีทุนการศึกษามอบให้ทุกภาคเรียน
  • เรียนที่วิทยาเขต ACG Pathways ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง Auckland
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

  • ข้อมูลทั่วไป
  • การรับเข้าเรียน
ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรของ ACG Pathways จะช่วยเปิดโอกาสสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ประกาศนียบัตรปูพื้นศึกษา มหาวิทยาลัย Auckland จะช่วยให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Universities New Zealand และยังสามารถใช้เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศนิวซีแลนด์ได้เช่นกัน

หลักสูตรดำเนินการสอนที่ ACG Pathways เพียงแห่งเดียว หลักสูตรปูพื้นนี้จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติมีความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Auckland หลักสูตรนี้ไม่เพียงช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มีความพร้อมสำหรับความท้าทายของการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย หลักสูตรนี้คือพื้นฐานสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรประกาศนียบัตรปูพื้นศึกษา มหาวิทยาลัย Auckland ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตของ ACG Pathways ในใจกลางย่านธุรกิจของเมือง Auckland ใกล้กับบริการขนส่งสาธารณะและที่พักหลากหลายประเภท

การรับเข้าเรียน

สเตปต่อไป

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ The University of Auckland Certificate in Foundation Studies (part of ACG Education)

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ที่มา: Go to Study in New Zealand

NZ$11960

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Go to Study in New Zealand

NZ$11700

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

NZ$27500

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ The University of Auckland Certificate in Foundation Studies (part of ACG Education)

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ The University of Auckland Certificate in Foundation Studies (part of ACG Education)

1
การศึกษาและการฝึกอบรม
การศึกษาและการฝึกอบรม
เข้าชม 40 ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
2
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เข้าชม 27 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
3
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 21 ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
4
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ
เข้าชม 14 ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
5
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 10 ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เข้าชม 8 ครั้ง ดู 1 หลักสูตร