La Trobe University

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม19550ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

  • นักเรียนที่ La Trobe จะมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมาย
  • รายวิชาต่างๆ ออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา
  • นักเรียนจะได้ปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้ตรงกับเป้าหมายอาชีพ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมายในสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่ของหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบความคิดเห็นจากภาคสาธารณะ พร้อมสนับสนุนการพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์และประเด็นต่างๆ หลายเรื่องในปัจจุบันอย่างมีเหตุผล

สร้างโอกาส

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย La Trobe เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกรายวิชาได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพ

วิชาต่างๆ ในหลักสูตรออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา โดยสนับสนุนให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับโลกและเปลี่ยนแปลงโลก นอกจากนี้นักศึกษาที่ La Trobe ยังมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

นักศึกษาที่ La Trobe นั้นเป็นที่ต้องการของตลาด และโอกาสทางอาชีพสำหรับบัณฑิตศิลปศาสตร์ก็มีมากมายและหลากหลาย

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

หลักสูตรระยะสั้น

นักศึกษาที่ประกอบอาชีพในสาขาศิลปศาสตร์สามารถเลือกรายวิชาเดี่ยวที่ La Trobe ได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขา:

  • ค้นพบหนทางใหม่ๆ ในหลักสูตรปริญญาซึ่งแตกต่างจากแนวทางแบบดั้งเดิม
  • อัปเดตความรู้ทางวิชาชีพให้ทันสมัย
  • ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ

ถ้าพวกเขาสนใจอยากเรียนในรายวิชาเดี่ยว ก็สามารถทำได้ 2 ทาง ดังนี้:

  • รายวิชาเดี่ยว: เข้าชั้นเรียน ชั้นเรียนพิเศษ ส่งการบ้านเพื่อรับการประเมิน และเข้าสอบ
  • รายวิชาแบบไม่มีการประเมิน: นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนในรายวิชาที่ตนเลือกได้โดยไม่ต้องส่งการบ้านหรือสอบ เป็นทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนตามความสนใจส่วนตัวและไม่ได้สมัครหลักสูตรปริญญา

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$35,820

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,450

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$31100

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*