เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

La Trobe University

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม6699ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

  • นักเรียนที่ La Trobe จะมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมาย
  • รายวิชาต่างๆ ออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา
  • นักเรียนจะได้ปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้ตรงกับเป้าหมายอาชีพ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมายในสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่ของหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบความคิดเห็นจากภาคสาธารณะ พร้อมสนับสนุนการพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์และประเด็นต่างๆ หลายเรื่องในปัจจุบันอย่างมีเหตุผล

สร้างโอกาส

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย La Trobe เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกรายวิชาได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพ

วิชาต่างๆ ในหลักสูตรออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา โดยสนับสนุนให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับโลกและเปลี่ยนแปลงโลก นอกจากนี้นักศึกษาที่ La Trobe ยังมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

นักศึกษาที่ La Trobe นั้นเป็นที่ต้องการของตลาด และโอกาสทางอาชีพสำหรับบัณฑิตศิลปศาสตร์ก็มีมากมายและหลากหลาย

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

หลักสูตรระยะสั้น

นักศึกษาที่ประกอบอาชีพในสาขาศิลปศาสตร์สามารถเลือกรายวิชาเดี่ยวที่ La Trobe ได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขา:

  • ค้นพบหนทางใหม่ๆ ในหลักสูตรปริญญาซึ่งแตกต่างจากแนวทางแบบดั้งเดิม
  • อัปเดตความรู้ทางวิชาชีพให้ทันสมัย
  • ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ

ถ้าพวกเขาสนใจอยากเรียนในรายวิชาเดี่ยว ก็สามารถทำได้ 2 ทาง ดังนี้:

  • รายวิชาเดี่ยว: เข้าชั้นเรียน ชั้นเรียนพิเศษ ส่งการบ้านเพื่อรับการประเมิน และเข้าสอบ
  • รายวิชาแบบไม่มีการประเมิน: นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนในรายวิชาที่ตนเลือกได้โดยไม่ต้องส่งการบ้านหรือสอบ เป็นทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนตามความสนใจส่วนตัวและไม่ได้สมัครหลักสูตรปริญญา

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เช็คตารางสอบ IELTS ที่ศูนย์ IELTSใกล้บ้านคุณ

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$34,800

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,400

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$30280

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*