เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

La Trobe University

ธุรกิจและการจัดการ

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม3877ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

La Trobe อยู่ในระดับท็อป 400 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS และ THE รวมถึงในการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities

  • ท็อป 300 ในสาขาเศรษฐศาสตร์จากการจัดอันดับโดย QS
  • มีความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและระดับโลกมากมาย
  • หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพมากมาย
  • บริการช่วยเหลืออันดีเยี่ยมโดยทีมงานด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรมากมายด้านธุรกิจและการจัดการที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกที่มีผลจากการรับรองวิทยฐานะและรางวัลระดับโลก, การจัดอันดับและความร่วมมือต่างๆ คณะวิชาธุรกิจ La Trobe เป็นสมาชิกของ AACSB International อีกทั้งยังอยู่ในอันดับท็อป 400 ของทั้ง 3 สถาบันจัดอันดับระดับชั้นนำได้แก่ – การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education และ Academic Ranking of World Universities

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนในภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะมีโอกาสเสริมการเรียนของตนเองด้วยการฝึกงาน, การทัวร์เพื่อการเรียนในต่างประเทศ, การทำธุรกิจจำลอง, การเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมและการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง มหาวิทยาลัย La Trobe จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในสาขาต่างๆ เช่นการเงิน, นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ, ความเป็นผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะเชิงทฤษฎีและวิชาชีพในระดับสูงจากหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา โดยการเรียนจะผสมผสานภาคทฤษฎี, การวิจัยและภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาจนถึงหัวข้อความรู้ด้านการจัดการเฉพาะด้าน

ความร่วมมือ

คณะวิชาธุรกิจ La Trobe มีความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและนานาชาติหลากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของหลักสูตรธุรกิจและการจัดการในสาขาต่างๆ สถาบันที่เป็นพันธมิตรกับคณะวิชาได้แก่ สถาบัน Chisholm (Melbourne, ออสเตรเลีย), Ecole Superieure de Commerce (Montpellier, ฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ (Hanoi, เวียดนาม) และมหาวิทยาลัย Hanoi (Hanoi, เวียดนาม)

โอกาสด้านอาชีพ

คณะวิชาธุรกิจ La Trobe มีการรักษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้จ้างงานต่างๆและมีการปรับปรุงข้อมูลและโอกาสงานสำหรับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอบนกระดานประกาศของระบบการจัดการการเรียนของคณะวิชา นอกจากนี้ทางทีมงาน Career Ready ของมหาวิทยาลัยยังสามารถให้คำแนะนำในการเลือกเส้นทางอาชีพ, การหางาน, การเป็นผู้ประกอบธุรกิจและการพัฒนาทักษะต่างๆได้อีกด้วย

ทางคณะวิชามีโครงการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงาน รวมถึงการช่วยนักศึกษาพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการผ่านทางการฝึกงาน, งานอาสาสมัคร, หลักสูตรทางออนไลน์และกิจกรรมเวิร์คช็อป

การฝึกงานและหลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงานจะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยในการทำงานจริง

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (ExBL) จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทดลองแนวคิดทางทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านั้นอาจไม่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานจริง ทาง La Trobe จึงมีการจัดการบรรยายโดยผู้บรรยายรับเชิญหรือการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2021
ที่มา: THE

201

คะแนนโดยรวม

50.6%

การสอน

27.9%

ความเป็นนานาชาติ

86.7%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

50%

ด้านการวิจัย

34.6%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

82.7%
QS World University Rankings 2022
ที่มา: QS

362

Academic Ranking of World Universities 2021
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$21,041

หอในมหาวิทยาลัย

A$17,940

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$37,230

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$38,070

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$32,000

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*