เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

La Trobe University

สุขภาพและการพยาบาล

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม3877ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย La Trobe จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เชิงลึกในหลากหลายสาขา อาทิเช่นการวิจัยทางการแพทย์, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปี มหาวิทยาลัย La Trobe ได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานด้านคลินิกในโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพชั้นยอดหลายแห่งในรัฐ Victoria

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลจนถึงสถานบริการในชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพระดับภูมิภาค

ด้วยการเรียนในสาขานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่นและทั่วโลก นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาเอกได้หนึ่งหรือสองสาขาในชั้นปีที่สองด้วย

นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงที่มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรวิชาชีพ, ภาครัฐและบริษัทต่างๆ อาทิเช่นคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศออสเตรเลีย, สภาโรคมะเร็งแห่งรัฐ Victoria, VicHealth และสมาคมนักกีฬา AFL นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะสำรวจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนอกประเทศออสเตรเลียผ่านทางโอกาสการเรียนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก, ทวีปยุโรปและสหราชอาณาจักร, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

โอกาสด้านอาชีพ

หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถทำงานในด้านสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพ, บริการสุขภาพชุมชนหรือเอกชน, การดูแลผู้สูงอายุ, บริการด้านความพิการ, การวิจัย, โรงพยาบาล, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพหรืองานด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเกียรตินิยมหรือหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่างๆ เช่นการจัดการการกีฬา, โภชนาการ, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพ, สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, สุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ, การยศาสตร์, กายอุปกรณ์และกายภาพบำบัด

โครงการแลกเปลี่ยนหนึ่งภาคเรียน

นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหนึ่งภาคเรียนในต่างประเทศในระหว่างการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนและได้รับหน่วยกิตเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือหลากหลายประเภทที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนในต่างประเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 150 แห่งในมากกว่า 40 ประเทศเพื่อเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา โดยมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งดำเนินการสอนหลักสูตรด้วยภาษาอังกฤษ

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2021
ที่มา: THE

201

คะแนนโดยรวม

50.6%

การสอน

27.9%

ความเป็นนานาชาติ

86.7%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

50%

ด้านการวิจัย

34.6%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

82.7%
QS World University Rankings 2022
ที่มา: QS

362

Academic Ranking of World Universities 2021
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$21,041

หอในมหาวิทยาลัย

A$17,940

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$37,230

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$38,070

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$32,000

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*