La Trobe University

สุขภาพและการพยาบาล

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม19618ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย La Trobe จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เชิงลึกในหลากหลายสาขา อาทิเช่นการวิจัยทางการแพทย์, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปี มหาวิทยาลัย La Trobe ได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานด้านคลินิกในโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพชั้นยอดหลายแห่งในรัฐ Victoria

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลจนถึงสถานบริการในชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพระดับภูมิภาค

ด้วยการเรียนในสาขานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่นและทั่วโลก นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาเอกได้หนึ่งหรือสองสาขาในชั้นปีที่สองด้วย

นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงที่มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรวิชาชีพ, ภาครัฐและบริษัทต่างๆ อาทิเช่นคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศออสเตรเลีย, สภาโรคมะเร็งแห่งรัฐ Victoria, VicHealth และสมาคมนักกีฬา AFL นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะสำรวจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนอกประเทศออสเตรเลียผ่านทางโอกาสการเรียนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก, ทวีปยุโรปและสหราชอาณาจักร, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

โอกาสด้านอาชีพ

หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถทำงานในด้านสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพ, บริการสุขภาพชุมชนหรือเอกชน, การดูแลผู้สูงอายุ, บริการด้านความพิการ, การวิจัย, โรงพยาบาล, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพหรืองานด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเกียรตินิยมหรือหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่างๆ เช่นการจัดการการกีฬา, โภชนาการ, การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสุขภาพ, สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, สุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ, การยศาสตร์, กายอุปกรณ์และกายภาพบำบัด

โครงการแลกเปลี่ยนหนึ่งภาคเรียน

นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหนึ่งภาคเรียนในต่างประเทศในระหว่างการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนและได้รับหน่วยกิตเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือหลากหลายประเภทที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนในต่างประเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 150 แห่งในมากกว่า 40 ประเทศเพื่อเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา โดยมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งดำเนินการสอนหลักสูตรด้วยภาษาอังกฤษ

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$35,820

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,450

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$31100

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*