La Trobe University

กฎหมายและอาชญวิทยา

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม19550ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

นักศึกษาของคณะวิชากฎหมาย La Trobe จะได้รับมุมมองแนวคิดอันเป็นสากล, ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เปิดกว้างและได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ

  • การวิจัยที่ได้มาตรฐานโลกในสาขากฎหมายและนิติกรรมศึกษา
  • มีโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์อันหลากหลาย
  • มีการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายสังคมและสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง
  • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิชากฎหมาย La Trobe จะมอบการศึกษาสาขากฎหมายอันมีนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงพร้อมด้วยการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและการค้นคว้าวิจัยแบบสหวิทยาการ นักศึกษาของคณะวิชาจะมีความพร้อมด้วยมุมมองแนวคิดที่มีความเป็นสากล, ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่มีประสบการณ์การสอนอันกว้างขวางและได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เปิดกว้างและการเรียนที่มุ่งเน้นประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปีและมีประเพณีอันดีเยี่ยมในการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพ คณาจารย์ของคณะวิชามีการผลิตผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา อาทิเช่นสาขากฎหมายพาณิชย์และภาษีอากร, กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายครอบครัว ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะวิชา นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงลึกในประเด็นด้านหลักปฏิบัติทางกฎหมาย, นโยบายสาธารณะและการปฏิรูปกฎหมาย

การเรียนแบบผสมผสาน

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการรวมการเรียนแบบต่อหน้าและทางออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยเป็นการบูรณาการประสบการณ์การเรียนแบบต่อหน้าอันมีนวัตกรรมและพัฒนาความคิดเข้ากับประสบการณ์การเรียนทางออนไลน์ การเรียนจะให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษาและทรัพยากรความรู้ต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการเรียน

สมาคมนักศึกษากฎหมาย La Trobe (LSA)

ทางสมาคมมีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา, อาชีพและสังคมสำหรับนักศึกษา รวมถึงการบรรยายสาธารณะมากมายในแต่ละปี นอกจากนี้ LSA ยังมีการเผยแพร่ทรัพยากรความรู้ทางออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขากฎหมายทุกปีด้วย

ศูนย์การเรียนรู้นักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้นักศึกษามีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาทุกคน อาทิเช่นผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้มีเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนระดับสูงในด้านการพูด, การเขียน, การอ่านและการคำนวณเพื่อความสำเร็จในการเรียนในหลักสูตรของตนเอง

การฝึกงานและการบรรจุเข้าทำงาน

  • การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

คณะวิชากฎหมาย La Trobe มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและการมอบประสบการณ์ความรู้กฎหมายภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา รวมถึงการยกระดับความเข้าใจในด้านทฤษฎีกฎหมาย, การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของหลักปฏิบัติทางกฎหมายและการได้รับหน่วยกิตการเรียน

  • การฝึกงาน

คณะวิชากฎหมาย La Trobe มีวิชาฝึกงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในองค์กรด้านกฎหมายในรัฐ Victoria, ระหว่างรัฐหรือต่างประเทศและได้รับหน่วยกิตการเรียนด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่...

การวิจัย

การวิจัยของ La Trobe ในสาขากฎหมายและกฎหมายและนิติกรรมศึกษาได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ ‘มาตรฐานโลก’ จากการประเมินผล ERA 2015-2016 เนื่องจากคณะวิชากฎหมาย La Trobe เป็นศูนย์กลางการวิจัยอันมีนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อสังคม ทางคณะวิชามีการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายสังคมและสหวิทยาการที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นด้านการวิจัยของคณะวิชากฎหมาย La Trobe อาทิเช่นการเข้าถึงความยุติธรรม, สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายและสังคม คณาจารย์ของคณะวิชากฎหมาย La Trobe ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ของวงการกฎหมาย อาทิเช่น Law in Context และ Global Change

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$35,820

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,450

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$31100

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*