เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

La Trobe University

กฎหมายและอาชญวิทยา

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม6699ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

นักศึกษาของคณะวิชากฎหมาย La Trobe จะได้รับมุมมองแนวคิดอันเป็นสากล, ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เปิดกว้างและได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ

  • การวิจัยที่ได้มาตรฐานโลกในสาขากฎหมายและนิติกรรมศึกษา
  • มีโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์อันหลากหลาย
  • มีการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายสังคมและสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง
  • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิชากฎหมาย La Trobe จะมอบการศึกษาสาขากฎหมายอันมีนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงพร้อมด้วยการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและการค้นคว้าวิจัยแบบสหวิทยาการ นักศึกษาของคณะวิชาจะมีความพร้อมด้วยมุมมองแนวคิดที่มีความเป็นสากล, ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่มีประสบการณ์การสอนอันกว้างขวางและได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เปิดกว้างและการเรียนที่มุ่งเน้นประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปีและมีประเพณีอันดีเยี่ยมในการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพ คณาจารย์ของคณะวิชามีการผลิตผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา อาทิเช่นสาขากฎหมายพาณิชย์และภาษีอากร, กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายครอบครัว ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะวิชา นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงลึกในประเด็นด้านหลักปฏิบัติทางกฎหมาย, นโยบายสาธารณะและการปฏิรูปกฎหมาย

การเรียนแบบผสมผสาน

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการรวมการเรียนแบบต่อหน้าและทางออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยเป็นการบูรณาการประสบการณ์การเรียนแบบต่อหน้าอันมีนวัตกรรมและพัฒนาความคิดเข้ากับประสบการณ์การเรียนทางออนไลน์ การเรียนจะให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษาและทรัพยากรความรู้ต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการเรียน

สมาคมนักศึกษากฎหมาย La Trobe (LSA)

ทางสมาคมมีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา, อาชีพและสังคมสำหรับนักศึกษา รวมถึงการบรรยายสาธารณะมากมายในแต่ละปี นอกจากนี้ LSA ยังมีการเผยแพร่ทรัพยากรความรู้ทางออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขากฎหมายทุกปีด้วย

ศูนย์การเรียนรู้นักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้นักศึกษามีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาทุกคน อาทิเช่นผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้มีเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนระดับสูงในด้านการพูด, การเขียน, การอ่านและการคำนวณเพื่อความสำเร็จในการเรียนในหลักสูตรของตนเอง

การฝึกงานและการบรรจุเข้าทำงาน

  • การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

คณะวิชากฎหมาย La Trobe มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและการมอบประสบการณ์ความรู้กฎหมายภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา รวมถึงการยกระดับความเข้าใจในด้านทฤษฎีกฎหมาย, การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของหลักปฏิบัติทางกฎหมายและการได้รับหน่วยกิตการเรียน

  • การฝึกงาน

คณะวิชากฎหมาย La Trobe มีวิชาฝึกงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในองค์กรด้านกฎหมายในรัฐ Victoria, ระหว่างรัฐหรือต่างประเทศและได้รับหน่วยกิตการเรียนด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่...

การวิจัย

การวิจัยของ La Trobe ในสาขากฎหมายและกฎหมายและนิติกรรมศึกษาได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ ‘มาตรฐานโลก’ จากการประเมินผล ERA 2015-2016 เนื่องจากคณะวิชากฎหมาย La Trobe เป็นศูนย์กลางการวิจัยอันมีนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อสังคม ทางคณะวิชามีการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายสังคมและสหวิทยาการที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นด้านการวิจัยของคณะวิชากฎหมาย La Trobe อาทิเช่นการเข้าถึงความยุติธรรม, สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายและสังคม คณาจารย์ของคณะวิชากฎหมาย La Trobe ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ของวงการกฎหมาย อาทิเช่น Law in Context และ Global Change

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เช็คตารางสอบ IELTS ที่ศูนย์ IELTSใกล้บ้านคุณ

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$34,800

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,400

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$30280

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*