La Trobe University

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม19618ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยอันมีชื่อเสียงระดับโลก
 • นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
 • มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม
 • เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชา
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 9 คณะวิชาและ 16 แผนกวิชาที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหลายแห่งของ La Trobe โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางทั้งระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการวิจัย

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปีและมีคณาจารย์ระดับชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จด้านการศึกษาและการวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาของตนเอง หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางอันหลากหลายที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ของตนเอง

ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทั้งระดับภูมิภาคและเมืองมหานครพร้อมด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาเขต Albury-Wodonga, Bendigo, Bundoora, Franklin St (Melbourne), Mildura, Shepparton และ Sydney นักศึกษาจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่นสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล La Trobe (LIMS) มูลค่า 100 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียและศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพเกษตรกรรมมูลค่า 288 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย

นักวิจัยระดับโลกของวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอันหลากหลายของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีความสำคัญใน 5 หัวข้อหลัก อาทิเช่นการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี, การสร้างความมั่นคงทางอาหาร, น้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปฏิรูปสังคมของมนุษยชาติ

คณะวิชาและแผนกวิชา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 9 คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในคณะวิชาต่างๆดังต่อไปนี้:

 • คณะวิชาสุขภาพชนบท La Trobe
 • คณะวิชาสหเวชศาสตร์
 • คณะวิชาแพทยศาสตร์มะเร็ง
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • คณะวิชาจิตวิทยาและสาธารณสุข

การเรียนแบบบูรณาการ (WIL)

ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากวิชาเรียนในสาขาเฉพาะด้านแล้ว ทางวิทยาลัยยังมีการเรียนวิชาเรียนในหลากหลายสาขาวิชาด้วย

การเรียนวิชาเรียน WIL ในระหว่างการเรียนของนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง, มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมและได้เรียนรู้ตำแหน่งงานที่สาขาการเรียนของตนเองเปิดรับเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นอกเหนือจากการฝึกงานภาคปฏิบัติแล้ว ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อหาประสบการณ์การทำงานอื่นๆด้วย อาทิเช่นการทำงานโครงการอุตสาหกรรมและการทัวร์เพื่อการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$35,820

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,450

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$31100

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*