เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

La Trobe University

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม6699ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยอันมีชื่อเสียงระดับโลก
 • นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
 • มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม
 • เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชา
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 9 คณะวิชาและ 16 แผนกวิชาที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหลายแห่งของ La Trobe โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางทั้งระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการวิจัย

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดบุกเบิกของประเทศออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 50 ปีและมีคณาจารย์ระดับชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จด้านการศึกษาและการวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาของตนเอง หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางอันหลากหลายที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ของตนเอง

ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทั้งระดับภูมิภาคและเมืองมหานครพร้อมด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาเขต Albury-Wodonga, Bendigo, Bundoora, Franklin St (Melbourne), Mildura, Shepparton และ Sydney นักศึกษาจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่นสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล La Trobe (LIMS) มูลค่า 100 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียและศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพเกษตรกรรมมูลค่า 288 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย

นักวิจัยระดับโลกของวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอันหลากหลายของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีความสำคัญใน 5 หัวข้อหลัก อาทิเช่นการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี, การสร้างความมั่นคงทางอาหาร, น้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปฏิรูปสังคมของมนุษยชาติ

คณะวิชาและแผนกวิชา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 9 คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในคณะวิชาต่างๆดังต่อไปนี้:

 • คณะวิชาสุขภาพชนบท La Trobe
 • คณะวิชาสหเวชศาสตร์
 • คณะวิชาแพทยศาสตร์มะเร็ง
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • คณะวิชาจิตวิทยาและสาธารณสุข

การเรียนแบบบูรณาการ (WIL)

ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากวิชาเรียนในสาขาเฉพาะด้านแล้ว ทางวิทยาลัยยังมีการเรียนวิชาเรียนในหลากหลายสาขาวิชาด้วย

การเรียนวิชาเรียน WIL ในระหว่างการเรียนของนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง, มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมและได้เรียนรู้ตำแหน่งงานที่สาขาการเรียนของตนเองเปิดรับเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นอกเหนือจากการฝึกงานภาคปฏิบัติแล้ว ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อหาประสบการณ์การทำงานอื่นๆด้วย อาทิเช่นการทำงานโครงการอุตสาหกรรมและการทัวร์เพื่อการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

79

ปริญญาตรี

64

เช็คตารางสอบ IELTS ที่ศูนย์ IELTSใกล้บ้านคุณ

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ La Trobe University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ 107 คนในมหาวิทยาลัยนี้

0.86% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251

คะแนนโดยรวม

46.9%

การสอน

27.1%

ความเป็นนานาชาติ

83.8%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

51.3%

ด้านการวิจัย

33.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

73.3%
QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

400

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

301

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$28,444

หอในมหาวิทยาลัย

A$11,648

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

A$34,800

ปริญญาโทและปริญญาเอก

A$37,400

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$30280

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน00115M

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ La Trobe University

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*