เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 23 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSOAS University of London

uk

1099

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£16,907.00 (฿ 737,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business, Management, Economics & Law with Foundation Year BA (Hons)/BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£17,750.00 (฿ 773,925) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LLM Human Rights, Conflict and Justice

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£23,680.00 (฿ 1,032,481) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MA Human Rights Law

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£23,680.00 (฿ 1,032,481) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Management BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£18,630.00 (฿ 812,294) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil in Finance and Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£20,000.00 (฿ 872,028) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MSc Accounting and Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£21,880.00 (฿ 953,999) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MSc Finance (Banking)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Finance (Economic Policy)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Finance (Financial Sector Management)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Finance (Quantitative Finance)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Finance and Financial Law

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ SOAS University of London

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก SOAS สามารถก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานอันหลากหลายที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโลก

  • ลอนดอนจะมอบประสบการณ์นักศึกษาที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
  • 56% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษานานาชาติ
  • อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร
  • มีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี