มี 7 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Missouri-St Louis

null

717

16

B.S. /M.S. Dual Degree Program in Biochemistry and Biotechnology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$22,320.00 (710,443 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$22,320.00 (710,443 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$22,320.00 (710,443 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Biochemistry and Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$22,320.00 (710,443 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science Biochemistry and Biotechnology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS IS REQUIRED

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$21,054.00 (670,147 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Masters of Science in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

US$21,054.00 (670,147 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Biology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 60 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2019

US$21,054.00 (670,147 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษา UMSL จะได้รับประสบการณ์การเรียนที่ครบถ้วน – นักศึกษาจะได้เรียนกับนักวิชาการระดับโลกพร้อมด้วยหลักสูตรระดับชั้นนำและโอกาสการฝึกงานที่ดีเยี่ยม

  • มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในด้านหลักสูตรอันมีคุณภาพสูง
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกรายสาขาวิชาอันทันสมัย
  • บริการช่วยเหลือต่างๆมากมายสำหรับนักศึกษา
  • มีบริการด้านอาชีพที่จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับนักศึกษา