มี 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Cbt) (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Hertfordshire

uk

1991

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

E-Learning Technology (online) MSc

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 20 มกราคม 2020

£12,650.00 (481,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Hertfordshire มีความภาคภูมิใจในการปลูกฝังแนวความคิดในด้านนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในองค์กรให้แก่นักศึกษา

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านธุรกิจ
  • มหาวิทยาลัยแห่งนี้แบ่งเป็นสองวิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก
  • มุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
  • แต่ละวิทยาเขตได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณมหาศาล