ทั้งหมดที่ Texas A&M University อเมริกา

null

714

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 197

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology, Archaeology Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Chemistry, Biological Chemistry or Medical, Dental, Pharmacy School Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Chemistry, Chemical Education Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Chemistry, Environmental Chemistry Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Classics, Classical Civilization

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Classics, Language and Literature

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

US$37,890.00 (฿ 1,136,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้