มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชระดับจากTexas A&M University

usa

725

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 178

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BS in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$37,890.00 (1,161,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 64 HOURS BEYOND MASTER'S; 96 HOURS BEYOND BACHELOR'S

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$33,280.00 (1,020,165 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (M.Eng) in Biomedical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$33,280.00 (1,020,165 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biomedical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 32 SEMESTER CREDIT HOURS - THESIS, MINIMUM OF 36 SEMESTER CREDIT HOURS - NON-THESIS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$33,280.00 (1,020,165 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้