มี 9 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับจากWestern Kentucky University

usa

375

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Criminology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 846,418) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 846,418) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences - Child Studies Concentration

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences - Family Studies Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 846,418) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Middle Level Education in Social Studies and Language Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 846,418) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA in Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 34-40 HOURS

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$17,154.00 (฿ 534,905) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (MA) in Criminology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Social Responsibility and Sustainable Communities

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$17,154.00 (฿ 534,905) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MS in Child and Family Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$17,154.00 (฿ 534,905) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้