มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับจากWestern Kentucky University

usa

373

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Science in Turf and Golf Course Management

เข้าชม13ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Psychological Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelors of Science in Organizational Leadership

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Geographic Information Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Science and Mathematics Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Geographic Information Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 13 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Licensed Practical Nurses (LPN) to Associate of Science in Nursing

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

US$27,144.00 (฿ 853,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้