เรียนต่อ อเมริกา ที่ University of Illinois At Urbana Champaign

usa

837

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 48

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accountancy, BS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021

US$37,876.00 (฿ 1,181,068) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy, MAS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$39,100.00 (฿ 1,219,236) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy, MS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2021

US$48,945.00 (฿ 1,526,227) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accountancy, PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 96 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$30,918.00 (฿ 964,101) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actuarial Science, BSLAS

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$30,594.00 (฿ 953,997) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actuarial Science, MS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$28,464.00 (฿ 887,579) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Analytics Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advertising, BS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021

US$30,594.00 (฿ 953,997) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advertising, MS

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$29,268.00 (฿ 912,649) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerodynamics and Flight Mechanics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Aerospace Engineering, BS

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021

US$40,146.00 (฿ 1,251,853) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering, MS

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$36,150.00 (฿ 1,127,247) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้