มี 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวิตระดับจากUniversity of Illinois At Urbana Champaign

usa

837

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 48

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Animal Sciences, BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021

US$30,594.00 (฿ 962,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Sciences, MANSC

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

US$28,464.00 (฿ 895,472) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Sciences, MS

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

US$28,464.00 (฿ 895,472) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Sciences, PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 64 HOURS (ENTERING WITH AN APPROVED MASTER DEGREE); 96 HOURS (ENTERING WITH AN APPROVED BACHELOR DEGREE)

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

US$28,464.00 (฿ 895,472) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computer Science & Animal Sciences, BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021

US$40,146.00 (฿ 1,262,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ecology, Evolution, & Conservation Biology, MS

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 64 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$33,202.00 (฿ 1,044,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Entomology, MS

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$33,202.00 (฿ 1,044,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Entomology, PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 64 HOURS FOR ENTERING WITH APPROVED M.S./M.A. DEGREE; 96 HOURS FOR ENTERING WITH APPROVED B.S./B.A. DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$33,202.00 (฿ 1,044,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้