มี 8 หลักสูตรการบัญชีระดับจากUniversity of Illinois At Urbana Champaign

usa

1605

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 48

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Accountancy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 ธันวาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$37,190.00 (1,125,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 ธันวาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$30,052.00 (909,554 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 96 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Accountancy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 96 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Accounting Science in Accountancy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 ธันวาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Accounting Science in Accountancy - Taxation Concentration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 23 ธันวาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Accountancy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 32 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Masters of Science in Finance

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 23 ธันวาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$30,354.00 (918,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้