เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Temasek Polytechnic

singapore

163

1

Bachelor of Communication (Digital Media)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Design (Visual Communication)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Medical Biotechnology (T64)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Psychology Studies (T48)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse