มี 24 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากLamar University

usa

154

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business Administration in General Business - Industrial Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 129 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 131 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Industrial Engineering (BSIE)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$22,630.00 (689,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Civil Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Electrical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Industrial Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Mechanical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education in Education Technology

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 ตุลาคม 2019, 2 มีนาคม 2020, 13 เมษายน 2020, 1 มิถุนายน 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering in Chemical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้