มี 29 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากTexas State University

null

4909

77

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

Bachelor of Arts in International Studies (B.A.I.S.) Major in International Relations

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$19,355.00 (585,798 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) Major in Theatre - All Level Teacher Certification

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 125 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$19,355.00 (585,798 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) Major in Interdisciplinary Science (Teacher Certification in Science, ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 132 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$19,355.00 (585,798 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences (B.S.F.C.S.) Major in Consumer Affairs (Teach ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$19,355.00 (585,798 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education (Ed.D.) Major in Developmental Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 66 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Adult, Professional and Community Education

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Geographic Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 46 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Mathematics Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 78 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in School Improvement

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) in Adult, Professional, and Community Education

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 - 39 HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts (M.A.) Major in Developmental Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) Major in Educational Leadership

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (458,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส ตั้งอยู่ในแถบชนบทใกล้กับแม่น้ำ San Marcos และทุ่งหญ้า blackland มีบรรยากาศที่สงบสุขและสวยงาม พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก

  • สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
  • พัฒนาวิทยาเขตเป็นมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลล่าร์
  • มีสังคมภายในที่มีความหลากหลาย
  • มีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ