มี 2 หลักสูตรจริยศาสตร์ระดับจากTexas State University

usa

4720

78

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

Graduate Certificate in Professional Ethics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts (M.A.) Major in Applied Philosophy and Ethics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS OPTION: 30 HOURS, NON-THESIS OPTION: 33 HOURS

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$15,485.00 (470,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส ตั้งอยู่ในแถบชนบทใกล้กับแม่น้ำ San Marcos และทุ่งหญ้า blackland มีบรรยากาศที่สงบสุขและสวยงาม พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก

  • สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
  • พัฒนาวิทยาเขตเป็นมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลล่าร์
  • มีสังคมภายในที่มีความหลากหลาย
  • มีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ