มี 10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากTexas State University

usa

5144

77

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of Science (B.S.) Major in Electrical Engineering

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) Major in Sound Recording Technology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) Major in Technology Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BS) Major in Industrial Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 135 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BS) Major in Manufacturing Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Technology (B.S.T.) Major in Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,929.00 (577,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Materials Science, Engineering, and Commercialization

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 55 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (462,346 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (M.Ed.) Major in Educational Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science (M.S.) Major in Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 34 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$15,164.00 (462,346 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) Major in Technology Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$15,164.00 (462,346 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส ตั้งอยู่ในแถบชนบทใกล้กับแม่น้ำ San Marcos และทุ่งหญ้า blackland มีบรรยากาศที่สงบสุขและสวยงาม พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก

  • สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
  • พัฒนาวิทยาเขตเป็นมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลล่าร์
  • มีสังคมภายในที่มีความหลากหลาย
  • มีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ