เรียนต่อ อเมริกา ที่ Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus

usa

216

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Arts in Liberal Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, มิถุนายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Radiography

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 77 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in English Language and Literature

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Fine Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in History/Master of Public Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Interdisciplinary Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Philosophy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 CREDITS (10 COURSES) OF COURSE WORK IN PHILOSOPHY

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Political Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Political Science/Master of Public Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$41,154.00 (฿ 1,294,697) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้