มี 9 หลักสูตรสุขภาพศึกษาระดับจากSouthern New Hampshire University

usa

788

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Business Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 11 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021, 11 October 2021

US$15,000.00 (฿ 469,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Health Science

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 28 มิถุนายน 2021

US$9,600.00 (฿ 300,290) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Healthcare Administration

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 28 มิถุนายน 2021

US$9,600.00 (฿ 300,290) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

US$9,405.00 (฿ 294,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 11 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021, 11 October 2021

US$12,600.00 (฿ 394,131) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MS in Health Information Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

US$9,405.00 (฿ 294,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MS in Healthcare Administration

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

US$9,405.00 (฿ 294,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSN in Patient Safety and Quality

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

US$9,405.00 (฿ 294,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Patient Safety and Quality Post-Graduate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

US$9,405.00 (฿ 294,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้