ทั้งหมดที่ Eastern Michigan University อเมริกา

null

807

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Graduate Certificate in Quality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$16,584.00 (504,046 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Africology and African American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Arts and Entertainment Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication, Media and Theatre Arts Comprehensive

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Creative Writing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 124 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

US$27,170.00 (825,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้