มี 8 หลักสูตรการอ่านและการเขียน (ความสามารถในการอ่านเขียน)ระดับจากEastern Michigan University

usa

340

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BS in Science Literacy (for Biology Minors)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$29,614.00 (฿ 904,737) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Science Literacy (for Chemistry Minors)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$29,614.00 (฿ 904,737) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Science Literacy (for Earth Science Minors)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$29,614.00 (฿ 904,737) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Science Literacy (for Math Minors)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$29,614.00 (฿ 904,737) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Science Literacy (for Physics Minors)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$29,614.00 (฿ 904,737) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Early Literacy Instruction

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$18,240.00 (฿ 557,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Literacy Coaching

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$18,240.00 (฿ 557,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Secondary Literacy Instruction

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$18,240.00 (฿ 557,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้