มี 9 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากThe University of Notre Dame Australia

australia

2419

16

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts (Major: Environmental Management)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Major: History)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Major: Theatre Studies)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Major: Writing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Second Major: Human Resource Management)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Behavioural Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$32,000.00 (฿ 774,256) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communications & Media / Arts

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$29,000.00 (฿ 701,669) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Arts & Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$45,141.00 (฿ 1,092,209) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Arts

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 25 กรกฎาคม 2022

A$40,169.00 (฿ 971,909) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้