ทั้งหมดที่ Chisholm Institute ออสเตรเลีย

null

419

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Accounting LBC001 (La Trobe University Partnership)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (La Trobe University Partnership)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC30113 Certificate III In Early Childhood Education and Care

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,900.00 (286,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III In Individual Support

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 7 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$6,300.00 (130,037 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC40413 Certificate IV in Youth Work

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,900.00 (286,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC43315 Certificate IV in Mental Health

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,900.00 (286,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,900.00 (286,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC50413 Diploma of Youth Work

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,900.00 (286,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$12,300.00 (253,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CRS1201285 Bachelor of Community Mental Health, Alcohol and Other Drugs

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CRS1201286 Bachelor of Engineering Technology (Mechanical and Manufacturing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CRS1201286 Bachelor of Engineering Technology (Mechatronics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้