มี 4 หลักสูตรการตลาดระดับจากCurtin Singapore

singapore

102

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce in Finance and Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Commerce in Management and Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Commerce in Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Commerce in Marketing and Advertising

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้