เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australia-International Institute of Workplace Training

australia

62

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Community Sector Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$10,970.00 (฿ 272,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$9,000.00 (฿ 223,658) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Translating

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$11,970.00 (฿ 297,465) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Work Health and Safety

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$8,097.00 (฿ 201,218) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$7,970.00 (฿ 198,062) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$4,250.00 (฿ 105,616) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Real Estate Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$9,900.00 (฿ 246,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Work Health and Safety

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$4,970.00 (฿ 123,509) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$9,870.00 (฿ 245,278) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$9,970.00 (฿ 247,763) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Interpreting (LOTE - English)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$11,970.00 (฿ 297,465) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 26 เมษายน 2022

A$6,200.00 (฿ 154,076) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้