มี 6 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากLCI Melbourne

australia

147

Bachelor of Design Arts (Communication Design)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design Arts (Filmmaking and Photography)

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design Arts (Graphic and Digital Design)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design Arts (Interior Design)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design Arts (Visual Arts)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design Arts (Fashion and Costume Design)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (฿ 968,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

LCI Melbourne เปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • ตั้งอยู่ใน Collingwood แหล่งความคิดสร้างสรรค์ของเมลเบิร์น
  • มีโอกาสเรียนต่อในวิทยาเขตต่างประเทศกว่า 23 แห่ง
  • ในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่กว่า 15,000 คน
  • คณาจารย์ต่างมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน