มี 1 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากLCI Melbourne

australia

154

Bachelor of Design Arts (Fashion and Costume Design)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$44,744.25 (955,607 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

LCI Melbourne เปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • ตั้งอยู่ใน Collingwood แหล่งความคิดสร้างสรรค์ของเมลเบิร์น
  • มีโอกาสเรียนต่อในวิทยาเขตต่างประเทศกว่า 23 แห่ง
  • ในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่กว่า 15,000 คน
  • คณาจารย์ต่างมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน