เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian College of Information Technology

australia

77

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma in Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Telecommunications Network Engineering

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 WEEKS (STUDY PERIOD: 72 WEEKS; HOLIDAYS: 32 WEEKS)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Telecommunications Network Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate I Information, Digital Media and Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate II Information, Digital Media and Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Information, Digital Media and Technology: Social Media Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 42 WEEKS (STUDY PERIOD: 30 WEEKS; HOLIDAYS: 12 WEEKS)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Information, Digital Media and Technology: Social Media Marketing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III Information, Digital Media and Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III Information, Digital Media and Technology: Computer Support and Networking

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 42 WEEKS (STUDY PERIOD: 30 WEEKS; HOLIDAYS: 12 WEEKS)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III Information, Digital Media and Technology: Video Editing and Post Production

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 42 WEEKS (STUDY PERIOD: 30 WEEKS; HOLIDAYS: 12 WEEKS)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Digital Media and Technologies: Digital Content Production

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 50 WEEKS (STUDY PERIOD: 36 WEEKS; HOLIDAYS: 14 WEEKS)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Digital Media Technologies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้