เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian Institute of Music (AIM)

australia

160

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Entertainment Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Music (Audio)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Music - Arts Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Music - Classical

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Music - Composition and Music Production

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Music - Contemporary

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music - Music Theatre

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$24,680.00 (฿ 592,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Music

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$23,600.00 (฿ 566,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Music – Arts & Entertainment Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$25,992.00 (฿ 624,058) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse