เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Aviation Australia

australia

297

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Certificate II in Aircraft Line Maintenance MEA20518

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Aeroskills - Avionics (MEA40618)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 10 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Aeroskills - Mechanical (MEA40718)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 10 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Aeroskills - Structures/Mechanical (MEA41318)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 10 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Aircraft Maintenance Engineering – Avionics (TB2) 10600NAT

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 90 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Aircraft Maintenance Engineering – Mechanical (TB1) 10599NAT

เข้าชม192ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 90 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Aviation (Commercial Pilot Licence - Aeroplane) AVI50219

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - APPROXIMATELY 50 WEEKS (WITH A MINIMUM 20 HOUR PER WEEK)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Aviation (Instrument Rating) AVI50519

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 14 WEEKS (WITH A MINIMUM 20 HOUR PER WEEK)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้