มี 25 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCollege of Southern Nevada

usa

139

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Addiction Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Aging Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Child/Family Services

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Community Social Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Disability Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Mental Health Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Supervisory Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Cardiorespiratory Sciences

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS; 81(85) CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Diagnostic Medical Sonography - Cardiac/Vascular Ult ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 10 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Diagnostic Medical Sonography - General/Vascular Ult ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 10 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Health Information Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 5 SEMESTERS; 67 - 69 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Medical Laboratory Technician

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 7 SEMESTERS; 66 - 68 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้