มี 25 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากCollege of Southern Nevada

usa

139

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Child/Family Services

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Community Social Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Mental Health Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 61 - 63 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Criminal Justice - Law Enforcement Training Academy

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 3 SEMESTERS; 61 - 63 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Deaf Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 5 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Deaf Studies - Interpreter Preparation

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Graphic Communications - Graphic Design

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Graphic Communications - Web Design

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS; 60 - 63 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Photography - Commercial Photography

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS; 60 - 63 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Photography - Videography and Film

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS; 60 - 63 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Degree in Computing and Information Technology: Cyber Security - Dig ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 60 - 65 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$10,600.00 (323,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้