มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากHesston College

usa

43

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Science Degree in Engineering

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$27,240.00 (830,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science Degree in Engineering Technology - Electronic and Computer

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - TOTAL CREDITS: 60 HOURS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$27,240.00 (830,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science Degree in Engineering Technology - Mechanical

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$27,240.00 (830,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้