เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ International College of Queensland

australia

84

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

527922WA Advanced Diploma of Holistic Classical Yoga Practices

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

A$10,000.00 (฿ 248,509) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Specialist Makeup Services)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

A$14,000.00 (฿ 347,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

A$13,400.00 (฿ 333,002) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SHB30416 Certificate III in Hairdressing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SHB30516 Certificate III in Barbering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 60 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SHB50115 Diploma of Beauty Therapy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

A$15,000.00 (฿ 372,763) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SHB50216 Diploma of Salon Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 19 เมษายน 2022

A$7,250.00 (฿ 180,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้