มี 1 หลักสูตรเกมส์คอมพิวเตอร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากCanterbury Technical Institute

australia

26

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma of Digital and Interactive Games

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 WEEKS (40 WEEKS STUDY + 12 WEEKS BREAK)

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้