มี 2 หลักสูตรเด็ก / เยาวชน (สังคมสงเคราะห์)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากCharlton Brown

australia

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

CHC40413 Certificate IV in Youth Work

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 39 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC50413 Diploma of Youth Work

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 64 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้