เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ College of Complementary Medicine

australia

38

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

เข้าชม14ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Kinesiology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Mind Body Medicine

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Sports Therapy Kinesiology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้