มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากCollege of Complementary Medicine

1627

14

HTL52415 Diploma of Kinesiology

เข้าชม62ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ช่วยสร้างความมั่นใจและความสำเร็จให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนไข้

  • อนุปริญญาสาขาสุขภาพทางเลือกและการแสดงออกทางศิลปะบำบัด
  • วิทยาเขตอันทันสมัยในใจกลางเมือง Sydney และ Melbourne
  • การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
  • ชุมชนนักศึกษาอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น