มี 3 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCollege of Complementary Medicine

1627

14

10594NAT Diploma of Mind Body Medicine

เข้าชม50ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

10708NAT Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

เข้าชม60ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2019

A$19,915.00 (457,461 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HTL52415 Diploma of Kinesiology

เข้าชม62ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ช่วยสร้างความมั่นใจและความสำเร็จให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนไข้

  • อนุปริญญาสาขาสุขภาพทางเลือกและการแสดงออกทางศิลปะบำบัด
  • วิทยาเขตอันทันสมัยในใจกลางเมือง Sydney และ Melbourne
  • การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
  • ชุมชนนักศึกษาอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น