มี 4 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCollege of Complementary Medicine

australia

1405

6

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

10594NAT Diploma of Mind Body Medicine

เข้าชม64ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 1 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

10687NAT Diploma of Sports Therapy Kinesiology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 1 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

10708NAT Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

เข้าชม75ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HTL52415 Diploma of Kinesiology

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 1 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้