เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ EQUALS International

australia

307

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Ayurveda

เข้าชม28ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, กรกฎาคม 2022

A$12,475.00 (฿ 299,520) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Community Sector Management

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022

A$12,950.00 (฿ 310,924) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Nursing (Mental Health)

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$12,950.00 (฿ 310,924) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Human Services

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 5 พฤษภาคม 2022, 5 กันยายน 2022

A$21,592.00 (฿ 518,415) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Dental Assisting

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$8,500.00 (฿ 204,082) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Health Services Assistance

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022

A$4,500.00 (฿ 108,043) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing + Home and Community)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$2,995.00 (฿ 71,909) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$4,500.00 (฿ 108,043) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Disability)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Pathology Collection

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$4,500.00 (฿ 108,043) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Human Services

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 5 พฤษภาคม 2022, 5 กันยายน 2022

A$21,592.00 (฿ 518,415) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Community Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022

A$12,950.00 (฿ 310,924) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse